Kontakt

Provozovatel:

Libor Kozák

ič: 66270511; 

podnikající na základě oprávnění ev. č. 360201-217255, č.360201-215148, č. 360201-205924 vydaného MMHK, odbor živnostenský

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

e-mail: