Shali

Shali bylo po mnoho staletí dominantou oázy Siwa. Jedná se vlastně o pevnost zbudovanou ve 12.století pro ochranu před častými nájezdy nepřátelských beduínů. Shali bylo postaveno na vrcholku kopce a poskytovalo tak výborný rozhled po okolí a díky tomu věděli obyvatelé o hrozícím nebezpečí s dostatečným předstihem, stihli uzavřít brány pevnosti  a připravit se na obranu.

Do Shali se vstupovalo třemi branami a každá byla určena pro někoho. Jedna pro ženy, druhá pro veřejnost a třetí pro hodnostáře a honorace.

Za zdmi pevnosti bylo vybudováno v podstatě kompletní město s domy a ulicemi. Žilo zde na sedm set obyvatel. Mnoho staveb však již podlehlo zubu času. Budovy byly stavěni ze sluncem pálených cihel se směsi vody, hlíny a písku se solí ze břehu solného jezera.

Siwané začali pevnost opouštět teprve v 19.století a budovali vesnice v okolí. Zkázou pro Shali byly vytrvalé deště  v letech 1930, 1970 a 1985. Ty v podstatě dokonali zánik života obyvatelů v Shali, kteří byli nuceni opustit své příbytky a postavit domy nové. Tím v podstatě vzniklo v těsné blízko Shali dnešní centrum.

Dnes v je Shali v podstatě opuštěné. Jeho prohlídka patří neodmyslitelně do itineráře každého návštěvníka oázy Siwa. Můžete sem zajít v podstatě v kteroukoliv denní hodinu a zkoumat zbytky budov. Vyšplháte-li až na vrchol naskytne se vám nádherný rozhled po Siwě. Pozorovat odsud můžete i západ slunce. Cestě zpět za tmy však může být krkolomná a proto by jste neměly zapomenout na nějaké světlo. I při denní prohlídce však buďte opatrní a pozorně koukejte na cestu. Přeci jenom mnoho budov je již hodně narušených.

Další památky a zajímavá místa v oáze Siwa:

Shali
Shali
Zbytky pevnosti Shali
Zbytky pevnosti Shali
Pohled ze Shali
Pohled ze Shali
Na vrcholu Shali
Na vrcholu ShaliKomentáře ke článku